Политика за защита на личните данни

 

Ние, от АЕРИ - България ООД, разработихме нашата политика за защита на личните данни в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.

Когато споделяте лични данни с нас, ние ги обработваме съгласно тази политика. Моля, прочетете внимателно информацията, и ако имате някакви въпроси, свържете се с нас на посочените по-долу координати. Имайте предвид, че може да поискаме доказателство за самоличността Ви, за да обработим конкретно Ваше искане.

I. Кои сме ние?

Сайтът www.airy-world.com е собственост на АЕРИ - България ООД с ЕИК 204806959 и адрес за кореспонденция гр. София 1799, ул. Проф. Д-р Ал. Теодоров-Балан 5, тел. (+359 888 354 759), имейл office@airy-world.com . Дружеството е администратор и отговорно обработва личните данни, които споделяте с нас, по смисъла на приложимото законодателство за защита на личните данни.

II. Какви категории лични данни за Вас можем да получим и обработваме?

Когато се регистрирате в сайта при създаването на потребителски профил, данните който можем да получим от Вас са: потребителско име, имейл и IP адрес. Изискваме да въведете и име на лице за контакт и телефон във връзка с обработката на Вашата заявка. Възприетата от нас добра данъчно-счетоводна практика изисква издаването на фактура за всяка доставка.

Когато събираме данни, обозначаваме със звездички задължителните полета за попълване с информация, която ни е необходима, за да Ви дадем възможност да извършите регистриране в нашия сайт.

 

III. С каква цел обработваме Вашите лични данни и на какви правни основания?

Ние обработваме Вашите данни със следните цели:

•За да Ви регистрираме в нашата система;

•За да приемем Вашата заявка за поръчка на стоки, които продаваме;

•За да комуникираме с Вас чрез имейл относно Вашата регистрация и поръчки през сайта.

•За да комуникираме с Вас по телефон относно Ваши поръчки през сайта.

 

Ние никога не предоставяме или продаваме Вашите данни. Ние зачитаме Вашите права и винаги се стремим да се съобразим с Вашите искания доколкото е възможно съгласно нашите законови и оперативни отговорности.

В зависимост от целта, за която се използват данните, правните основания, за да обработваме Ваши лични данни, може да е едно или няколко от изброените:

•Изпълнение на договор: за да Ви предоставим заявената стока;

•Законово основание: когато обработката на данните се изисква по закон (например при издаването на фактури);

•Наш законосъобразен интерес, който може да бъде: да осигурим правилното функциониране на сайта, подобряване на нашите услуги;

•Вашето съгласие.

 

IV. Кои са категориите получатели на Вашите лични данни?

Ние сме поели ангажимент да защитим и пазим Вашите данни. Това включва работа единствено с доверени партньори.

Можем да споделяме Вашите лични данни, за да спазим своите законови задължения, за да предотвратим измама и/или да защитим своите интереси, да подобрим своите услуги и след получаване на съгласието Ви за това. Можем също така да споделим Ваши частични данни без да даваме директна идентификация.

Можем да предоставяме Ваши лични данни на трети страни и в случай, че:

•Имаме задължение да разкрием или споделим Ваши лични данни с цел спазване на законово задължение или с цел прилагане или изпълнение на нашите условия на ползване или други условия, които сте приели; или за защита на правата, собствеността или безопасността на МДМ Тим Импекс, нашите клиенти и служители;

•Ако сте дали своето съгласие за това;

•При други обстоятелства, ако имаме право да направим това по закон.

 

VКолко дълго пазим Вашите лични данни?

Ние съхраняваме Вашите лични данни само доколкото това се налага, за да отговорим на Вашите нужди, за целите за които ги съхраняваме или съгласно нашите законови задължения. Когато вече нямаме нужда от Вашите лични данни, ги изтриваме от своята система или ги правим анонимни, така че Вие вече не може да бъдете идентифицирани по тях.

За да определим срока за задържане на Вашите лични данни прилагаме следните критерии:

•Когато закупите стока, запазваме Вашите лични данни за срока на договорните отношения, освен когато по закон се изисква по-дълъг срок на съхранение, например по Закона за счетоводството документи за данъчен контрол - до 10 г.

•Когато се регистрирате - от момента на регистрацията запазваме Вашите данни до момента на изтриването на профила или след период на липса на активност, която определяме с Общите условия за ползване на сайта.

•Може да запазим някои лични данни с цел спазване на някои наши законови или регулаторни ангажименти, както и за да можем да управляваме своите права или за данъчни и счетоводни цели.

Какви са Вашите права?

АЕРИ - България ООД уважава правото Ви на лична неприкосновеност. Важно е да можете да управлявате своите лични данни. Имате право на достъп до коригиране,  изтриване или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с Вас. Ако сте регистриран потребител на нашия сайт, директно от Вашия потребителски профил можете да реализирате следните свои права:

•Право на достъп до Вашите лични данни, като влезете чрез профила си в сайта;

•Право да изтриете Вашите данни (правото „да бъдеш забравен“) – заявка на фирмен мейл;

•Право да коригирате данните от Потребителския профил по избран от Вас начин, така че те могат да станат включително и анонимни;

По своя инициатива Вие имате възможност да реализирате правото си „да бъдеш забравен“, като изтриете своя Потребителски профил в сайта, като ни изпратите писмена заявка за това на обявения на сайта e-mail. След преглед, ние оторизираме изтриването и профилът бива изтрит завинаги от сайта. Личните данни, въведени от Вас, биват изтрити до степен, до която няма да представляват лични данни по смисъла на приложимото законодателство. Това означава, че те няма да могат да бъдат свързани със самоличността Ви.

 

VI. Защитени ли са личните Ви данни?

Ние винаги правим най-доброто, за да защитим нашите сайтове и прилагаме строги процедури и мерки за сигурност, за да предотвратим неупълномощен достъп. Данните, които събираме, се съхраняват изцяло в електронен вид.

За осъществяването на сигурна криптирана връзка между уеб браузърите на потребителите на сайта и нашите сървъри използваме SSL сертификати. SSL, съкращение от Secure Sockets Layer, е протокол, разработен от Netscape, който служи за пренасяне на лични данни и документи през интернет. Данните се криптират с частен ключ, след което се предават по SSL връзка.

Web базираните информационни системи, които работят с този протокол обикновено имат URL с префикс "https:", вместо "http:". Това е протокол, който защитава Вашата информация, като я пренася през интернет в криптиран формат. Протоколът се грижи за това изпратената информация да остане непроменена и непрочетена от трети лица.

Достъпът до Вашия профил е възможен само след създаване на Вашата лична парола. Паролата се пази криптирана в базата данни, тоест дори ние не я знаем. Помнете, че паролата Ви е известна само на Вас, но ако я забравите, винаги можете да изпълните процедурата по Забравена парола, за да я възстановите. В този контекст искаме да обърнете внимание, че не трябва да споделяте Вашите данни за достъп на трети лица и след завършване на Вашата дейност в профила си трябва винаги да излезете от него чрез Изход от главното меню, особено тогава, когато ползвате компютъра заедно с други потребители.

VII. Как да се свържете с нас?

Ако имате други въпроси относно начина, по който обработваме Вашите лични данни, можете да се свържете с нас на: office@airy-world.com 

Приятно и ползотворно използване на възможностите на сайта!