Информация за бисквитки

Политика за бисквитките

Тази Политика за бисквитките се прилага за всички дружества от международната група на AIRY WORLD , за всички дейности и във всички географски райони, в които оперираме.

 

АЕРИ - България има качеството на администратор на лични данни, който събира и обработва Вашата личната информация, която предоставяте посредством уебсайта https://airy-world.com  („Нашия уебсайт“).

 

Нашата Политика за бисквитките има за цел да Ви покаже по какъв начин опазваме поверителността на личната информация на всички посетители на Нашия уебсайт.

 

В тази Политика „лична информация означава данните, отнасящи се до дадено физическо лице и които идентифицират това физическо лице, пряко или косвено, като Вашето име или Вашите данни за контакт.

 

Инструкция за “бисквитките

Защитата на Вашето лично пространство при ползването на нашия уебсайт е особено важна за нас.  Затова по-долу Ви информираме подробно за събирането на лични данни и на данни, които не са лични.

Правото за използване на лични данни, както и на анонимни данни, без да се накърняват описаните по-долу права на засегнатите лица и в законово допустимия обхват, принадлежи на АЕРИ - България ООД, ЕИК 204806959.

На тази страница се използва софтуер за анализ на употребата. Анализът на тези данни ни дава ценна информация за потребностите на потребителите. Тази информация допринася за подобряване качеството на това, което предлагаме. По-конкретно, при всяко зареждане на сайта следният набор от данни се съхранява неограничено:

 

  • Анонимизирана форма на IP адреса на компютъра, който изпраща заявката
  • Дата и време на посещението на сайта
  • Име на посетената страница, съответно файл
  • Идентификация на сесията
  • URL на препращащия (URL на източника, от който сте дошли на нашия уебсайт)
  • Прехвърленото количество данни
  • Продуктова информация и информация за версията на използвания браузър
  • Операционната система на потребителя

1.            Какво представлява „бисквитката”?

„Бисквитката” е малък текстови файл, който съхранява интернет настройки. Почти всеки уебсайт използва тази технология. Тя се сваля от Вашия интернет браузър при първото посещение на уебсайта. При следващо посещение на този уебсайт със същото крайно устройство, „бисквитката” и съхранената в нея информация се изпраща или обратно към уебсайта, който я е създал („бисквитка” на първа страна), или към друг уебсайт, към който тя принадлежи („бисквитка” на трета страна). По този начин уебсайтът разпознава, че вече е бил посещаван от този браузър и променя в някои случаи показваното съдържание.

Някои „бисквитки” са особено полезни, тъй като могат да подобрят потребителското изживяване при следващо посещение на уебсайт, който вече многократно сте посещавали. При условие че ползвате същото крайно устройство и същия браузър, както досега, „бисквитките” помнят например Вашите предпочитания, споделят как използвате страницата и по-релевантно напасват показваните оферти към Вашите лични интереси и потребности. Повечето използвани от нас „бисквитки” автоматично се изтриват от Вашия харддиск след края на сесията на браузъра (сесийни  „бисквитки”). Освен това използваме и „бисквитки”, които остават при Вас на харддиска и след сесията. Това се случва предимно с цел подобряване на потребителското изживяване при следващо посещение на уебсайта, като същият в последствие се напасва към Вашите лични потребности, като по този начин се съкращава времето за зареждане.

2.            Настройки на  „бисквитките” на уебсайта

2.1.      „Бисквитки” без необходимост от съгласие

Безусловно необходими  „бисквитки”, наричани още (“stricklynecessary”), предоставят функции, без които не можете да използвате сайта по предвидения начин. Тези  „бисквитки” се използват само от нас и затова се наричат  „бисквитки” на първа страна. Те се съхраняват на Вашия компютър единствено по време на актуалната сесия на браузъра. Безусловно необходими  „бисквитки”: за функцията „вписване” имаме една т.нар. „Session-Cookie”. Без нея няма вписване, а също така зад вписването няма никаква функция. Освен това такива  „бисквитки” предоставят, например при смяна на страницата, функционалността на смяна от http към https, като така се спазват завишените изисквания по отношение на сигурността на трансфера на данни. За използването на безусловно необходимите  „бисквитки” не е необходимо съгласие.

Безусловно необходими  „бисквитки” не могат да бъдат деактивирани чрез функцията на този сайт. Те обаче могат да бъдат деактивирани от използвания браузър по всяко време. За тази цел вижте упътването по-долу.

2.2.      First-Party „Бисквитки”, за които е необходимо съгласие.

 „Бисквитки”, които по чисто правна дефиниция не са безусловно необходими, за да може сайтът да бъде използван, но въпреки това изпълняват важни задачи. Без тези  „бисквитки” не са налични функции, които позволяват удобното сърфиране в нашия уебсайт, например предварително попълнени формуляри. Направени настройки, като например избор на език, не могат да бъдат запаметени и трябва да се заявяват отново на всяка страница. Освен това, вече нямаме възможност да Ви направим предложения, индивидуално съобразени с Вас.

По-долу са изброени използваните „бисквитки” на първа страна заедно с подробно описание:

Описание на "бисквитката": "Аuto-Login Cookie"

Задача: "Бисквитката" отбелязва дали потребителят е log-нат

Срок на съхранение: Сесия или някои данни за период до 2 седмици. (всички данни са анонимни, респ. анонимизирани )

Описание на „бисквитката“: Webtrekk GmbH ГмбХ (www.webtrekk.com)

Задача: С помощта на услугите на Webtrekk събираме статистически данни относно използването на нашия уебсайт. Тези данни се използват с цел постоянно подобрение и оптимизиране на нашият уебсайт и нашите предложения, като по този начин се постигне оформление, което е по-интересно за потребителя. Данните дават параметри, като например броя на посетителите, поведението при кликване и средностатистическия престой на потребителя на една страница, за да може чрез анализа им да се усъвършенства сайта. Също така чрез URL на препращащия статистически се анализира броя на потребителите, които достигат до нашия уебсайт от партньорски уебсайтове, за да се направи извод кои от нашите маркетингови кампании са предизвикали интерес към сайта ни.

Срок на съхранение: Сесия или някои данни за до 10 години (всички данни са анонимни, респ. анонимизирани)

☐     При посещаване на уебсайта ни към момента не се задават „бисквитки”. Ако искате да активирате гореописаните  „бисквитки”, моля кликнете тук.

За техническото прилагане на това възражение във Вашия браузър се задава  „бисквитка” за отказване. Тя служи единствено за отчитане на Вашето възражение. Моля да обърнете внимание, че  „бисквитката” за отказване по технически причини може да бъде използвана само от браузъра, от който е зададена. Ако изтриете  „бисквитката” или използвате друг браузър, респ. друго крайно устройство, трябва повторно да извършите отказването.

2.3.      „Бисквитки” на трети страни, за които е необходимо съгласие

На този уебсайт е интегрирано и съдържание на трети страни. Теоретично тези трети доставчици могат да задават  „бисквитки”, докато Вие посещавате сайта, като по този начин например получават информация за това, че Вие сте извикали един от нашите уебсайтове. Моля посетете уебсайта на тези трети доставчици, за да получите повече информация относно използването на  „бисквитки” от тяхна страна.

Използвани  „бисквитки” на трети страни

Описание на  „бисквитката”: Google Inc. (кодове за Adwords/ кодове за преобразуване на Гугъл/ ремаркетинг кодове на Гугъл).
Задача: За рекламните кампании на предприятието Гугъл се задават т.нар. ремаркетинг кодове и кодове за преобразуване, за да може поведението на клиентите да се свърже директно с проведените рекламни кампании и да се измери техния успех.
Срок на съхранение : 30 дни (всички данни са анонимни, респ. анонимизирани)

Описание на "бисквитката": Siteimprove (https://siteimprove.com/)
Задача: Siteimprove използва "бисквитки" за проследяване на последователността от страници, които посетителите виждат по време на посещението си на нашия уебсайт. Бисквитката не съдържа лични данни и се използва единствено за анализ на уебсайтове.
Продължителност на съхранение: 1000 дни (всички данни са анонимни или респ. анонимизирани)

3.            Социални plugins

АЕРИ - България ООД, ЕИК 2048066959 използва на www.airy-world.com , www.airy.de и т.нар. социални plugins (по-нататък в настоящото бутони) на социални мрежи като Facebook. При Вашето посещение на нашия уебсайт тези бутони по подразбиране са деактивирани, т.е. те не изпращат данни към съответните социални мрежи без Ваша намеса. За да можете да използвате тези бутони, трябва преди това да ги активирате с кликване на мишката. Бутоните остават активни докато не ги деактивирате отново или не изтриете техните  „бисквитки”.

След активирането се осъществява директна връзка със сървъра на съответната социална мрежа. След това съдържанието на бутона се пренася от социалните мрежи директно към Вашия браузър и от него се включва в уебсайта. След активиране на бутон съответната социална мрежа вече може да събира данни, независимо от това дали  Вие взаимодействате с бутона. Ако сте се вписали в някоя социална мрежа, тя може да причисли Вашето посещение на сайта към Вашия потребителски акаунт. Социалните мрежи не могат да причисляват посещението на други уебсайтове, преди Вие да сте активирали съответния бутон и там. Ако сте член на социална мрежа и не искате данните, събирани при Вашето посещение на нашия сайт данни да бъдат свързвани със съхранените Ви данни на член, трябва преди активирането на бутона да се отпишете от съответната социална мрежа. Ние нямаме никакво влияние върху обхвата на данните, които се събират от социалните мрежи посредством техните бутони. Целта и обхватът на събирането на данни и по-нататъшната обработка и използване на данните от страна на съответната социална мрежа, както и Вашите права в тази връзка, и възможностите за настройки за защита на Вашето лично пространство, можете да получите от инструкциите за зашита на данните на съответната социална мрежа.

Facebook

На нашия уебсайт се използват социални plugin на Facebook. За тази цел използваме „like” бутона. Тук става въпрос за функция, предлагана от американското предприятие Facebook Inc. (1601S. California Ave., Palo Alto, CA 94304 USA). Когато посещавате някой от нашите уебсайтове, който съдържа социален plugin, той не създава връзка с това предприятие.  Това се случва чак след Вашето изрично съгласие, за което сте попитан при кликване на съответен бутон.

Целта и обхватът на събирането на данни и по-нататъшната обработка и използване на данните от Facebook, както и Вашите права в тази връзка и възможностите за настройки за защита на Вашето лично пространство, можете да получите от инструкциите на Facebook за зашита на данните:

http://www.facebook.com/policy.php

Ако не искате Facebook да причислява данните, които се събират с нашия уебсайт, към Вашия Facebook акаунт, трябва да се отпишете от Facebook преди да посетите нашия уебсайт. Можете също така напълно да забраните свалянето на Facebook plugins с Add-ons за Вашия браузър, напр. с „Facebook Blocker”

(http://webgraph.com/resources/facebookblocker/).

4.            Вашите настройки за  „бисквитки”

Вашият браузър може да бъде така настроен, че  „бисквитки” да се задават само с Вашето съгласие или генерално да бъдат отказани. Обръщаме Ви внимание обаче, че без  „бисквитки” ползването на определени секции на уебсайта е ограничено или въобще не е възможно.

§  Internet Explorer, вж. (http://windows.microsoft.com/en-in/windows7/block-enable-or-allow-cookies) Екстри – Интернет опции – Разширени – в раздел Сигурност поставете отметка на „Към сайтове, посетени с Internet Explorer” изпращай заявки „Не проследявай” – потвърдете

§  Firefox, вж. (http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences) Меню – Настройки – Защита на данните – в раздел История – отметка на „Съгласно настройки, дефинирани от потребителя” – в раздел  „Бисквитки” направете желаните настройки – потвърдете

§  Google Chrome, вж. (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en) Меню – Настройки – Разширени настройки – в раздел „Защита на данни”, кликнете върху „Настройки на съдържание” – в раздел  „Бисквитки” поставете желаните отметки – потвърдете

§  Safari, вж. (https://support.apple.com/kb/ph5042?locale=en_US) Safari – Настройки – Защита на данни – в раздел  „Бисквитки и данни за уебсайта” направете желаните настройки – потвърдете