The product is added to shopping cart
26,00 лв.

Субстрат

Субстрат AIRY Base - 3 l - 15, 44 лв.

пемза, зеолит и трахибазалт.

 

Preis:26,00 лв.
: